10
  • HD
Thiếu niên phế vật Tô Cửu bị Thần thạch “Tinh Nguyên” trên trời rơi xuống nện trúng, từ một học sinh bình thường không có bất kỳ tư chất tu luyện gì, trở thành Tinh Nguyên Chi Chủ tân nhiệm. Hai đại siêu cấp mỹ nữ U Diệc Hàn và Thẩm Mộng Tuyết của vạn giới cũng vì truy tìm “Tinh Nguyên” mà đến. Hai người dùng danh nghĩa trốn tránh kẻ thù mà hung hăng ở nhờ nhà Tô Cửu, cũng vì mời chào Tô Cửu vào tông môn của mình, tạm thời đạt được thỏa thuận, cùng chỉ dạy Tô Cửu tu luyện. Ai ngờ, vì Tô Cửu có được Tinh Nguyên mà tu vi tiến bộ thần tốc, vượt qua tưởng tượng của hai mỹ nữ.
Server Tổng hợp: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Thiếu niên phế vật Tô Cửu bị Thần thạch “Tinh Nguyên” trên trời rơi xuống nện trúng, từ một học sinh bình thường không có bất kỳ tư chất tu luyện gì, trở thành Tinh Nguyên Chi Chủ tân nhiệm. Hai đại siêu cấp mỹ nữ U Diệc Hàn và Thẩm Mộng Tuyết của vạn giới cũng vì truy tìm “Tinh Nguyên” mà đến. Hai người dùng danh nghĩa trốn tránh kẻ thù mà hung hăng ở nhờ nhà Tô Cửu, cũng vì mời chào Tô Cửu vào tông môn của mình, tạm thời đạt được thỏa thuận, cùng chỉ dạy Tô Cửu tu luyện. Ai ngờ, vì Tô Cửu có được Tinh Nguyên mà tu vi tiến bộ thần tốc, vượt qua tưởng tượng của hai mỹ nữ.

Phim Tinh Nguyên Chi Chủ Phim Tinh Nguyên Chi Chủ thuyết minh Phim Tinh Nguyên Chi Chủ lồng tiếng Phim Tinh Nguyên Chi Chủ vietsub Phim Tinh Nguyên Chi Chủ phụ đề Phim Tinh Nguyên Chi Chủ ổ phim Phim Tinh Nguyên Chi Chủ phimmoi Phim Tinh Nguyên Chi Chủ bilutv Phim Tinh Nguyên Chi Chủ hdonline Phim Tinh Nguyên Chi Chủ phimbathu Phim Tinh Nguyên Chi Chủ phim3s Tải Phim Tinh Nguyên Chi Chủ Phim Tinh Nguyên Chi Chủ mới Phim Tinh Nguyên Chi Chủ cập nhật Phim Tinh Nguyên Chi Chủ tập 1 Phim Tinh Nguyên Chi Chủ tập 2 Phim Tinh Nguyên Chi Chủ tập 3 Phim Tinh Nguyên Chi Chủ tập 4 Phim Tinh Nguyên Chi Chủ tập 5 Phim Tinh Nguyên Chi Chủ tập 6 Phim Tinh Nguyên Chi Chủ tập 7 Phim Tinh Nguyên Chi Chủ tập 8 Phim Tinh Nguyên Chi Chủ tập 9 Phim Tinh Nguyên Chi Chủ tập 10 Phim Tinh Nguyên Chi Chủ tập 11 Phim Tinh Nguyên Chi Chủ tập 12 Phim Tinh Nguyên Chi Chủ tập 13 Phim Tinh Nguyên Chi Chủ tập 14 Phim Tinh Nguyên Chi Chủ tập 15 Phim Tinh Nguyên Chi Chủ tập 16 Phim Tinh Nguyên Chi Chủ tập 17 Phim Tinh Nguyên Chi Chủ tập 18 Phim Tinh Nguyên Chi Chủ tập 19 Phim Tinh Nguyên Chi Chủ tập 20 Phim Tinh Nguyên Chi Chủ tập 21 Phim Tinh Nguyên Chi Chủ tập 22 Phim Tinh Nguyên Chi Chủ tập 23 Phim Tinh Nguyên Chi Chủ tập 24 Phim Tinh Nguyên Chi Chủ tập 25 Phim Tinh Nguyên Chi Chủ tập 26 Phim Tinh Nguyên Chi Chủ tập 27 Phim Tinh Nguyên Chi Chủ tập 28 Phim Tinh Nguyên Chi Chủ tập 29 Phim Tinh Nguyên Chi Chủ tập 30 Phim Tinh Nguyên Chi Chủ tập 31 Phim Tinh Nguyên Chi Chủ tập 32 Phim Tinh Nguyên Chi Chủ tập 33 Phim Tinh Nguyên Chi Chủ tập 34 Phim Tinh Nguyên Chi Chủ tập 35 Phim Tinh Nguyên Chi Chủ tập 36 Phim Tinh Nguyên Chi Chủ tập 37 Phim Tinh Nguyên Chi Chủ tập 38 Phim Tinh Nguyên Chi Chủ tập 39 Phim Tinh Nguyên Chi Chủ tập 40 Phim Tinh Nguyên Chi Chủ tập 41 Phim Tinh Nguyên Chi Chủ tập 42 Phim Tinh Nguyên Chi Chủ tập 43 Phim Tinh Nguyên Chi Chủ tập 44 Phim Tinh Nguyên Chi Chủ tập 45 Phim Tinh Nguyên Chi Chủ tập 46 Phim Tinh Nguyên Chi Chủ tập 47 Phim Tinh Nguyên Chi Chủ tập 48 Phim Master of the Star Spring Phim Master of the Star Spring thuyết minh Phim Master of the Star Spring lồng tiếng Phim Master of the Star Spring vietsub Phim Master of the Star Spring phụ đề Phim Master of the Star Spring ổ phim Phim Master of the Star Spring phimmoi Phim Master of the Star Spring bilutv Phim Master of the Star Spring hdonline Phim Master of the Star Spring phimbathu Phim Master of the Star Spring phim3s Tải Phim Master of the Star Spring Phim Master of the Star Spring mới Phim Master of the Star Spring cập nhật Phim Master of the Star Spring tập 1 Phim Master of the Star Spring tập 2 Phim Master of the Star Spring tập 3 Phim Master of the Star Spring tập 4 Phim Master of the Star Spring tập 5 Phim Master of the Star Spring tập 6 Phim Master of the Star Spring tập 7 Phim Master of the Star Spring tập 8 Phim Master of the Star Spring tập 9 Phim Master of the Star Spring tập 10 Phim Master of the Star Spring tập 11 Phim Master of the Star Spring tập 12 Phim Master of the Star Spring tập 13 Phim Master of the Star Spring tập 14 Phim Master of the Star Spring tập 15 Phim Master of the Star Spring tập 16 Phim Master of the Star Spring tập 17 Phim Master of the Star Spring tập 18 Phim Master of the Star Spring tập 19 Phim Master of the Star Spring tập 20 Phim Master of the Star Spring tập 21 Phim Master of the Star Spring tập 22 Phim Master of the Star Spring tập 23 Phim Master of the Star Spring tập 24 Phim Master of the Star Spring tập 25 Phim Master of the Star Spring tập 26 Phim Master of the Star Spring tập 27 Phim Master of the Star Spring tập 28 Phim Master of the Star Spring tập 29 Phim Master of the Star Spring tập 30 Phim Master of the Star Spring tập 31 Phim Master of the Star Spring tập 32 Phim Master of the Star Spring tập 33 Phim Master of the Star Spring tập 34 Phim Master of the Star Spring tập 35 Phim Master of the Star Spring tập 36 Phim Master of the Star Spring tập 37 Phim Master of the Star Spring tập 38 Phim Master of the Star Spring tập 39 Phim Master of the Star Spring tập 40 Phim Master of the Star Spring tập 41 Phim Master of the Star Spring tập 42 Phim Master of the Star Spring tập 43 Phim Master of the Star Spring tập 44 Phim Master of the Star Spring tập 45 Phim Master of the Star Spring tập 46 Phim Master of the Star Spring tập 47 Phim Master of the Star Spring tập 48 Phim Trung Quốc Master of the Star Spring Phim hay 2022