9
  • HD
Một thiếu niên vì cứu mẫu thân của mình mà gia nhập Kỵ Sĩ Thánh Điện, kỳ tích, quỷ kế không ngừng xoay quanh hắn. Trên con đường để giải cứu nhân loại và tìm đến đỉnh cao của tu luyện hắn đã đi tìm và giải đáp rất nhiều bí ẩn của đại lục. Các cấp kỵ sĩ: Người hầu Kỵ Sĩ (Kỵ Sĩ Tùy Tùng): 10 – 100 điểm linh lực. Kỵ Sĩ Chuẩn: 101 – 200 điểm linh lực. Kỵ sĩ: 201 – 500 điểm linh lực. Đại Kỵ sĩ: 501 – 2000 điểm linh lực. Kỵ Sĩ Đại Địa: 2001 – 4000 điểm linh lực. Kỵ Sĩ Huy Diệu: 4001 – 10000 điểm linh lực. Kỵ Sĩ Thánh Điện : 10001 – 30 ngàn điểm linh lực Thánh Kỵ Sĩ :30001 – 100 ngàn điểm linh lực. Kỵ Sĩ Thần Thánh: 100 ngàn điểm linh lực trở lên.
Server Tổng hợp: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Một thiếu niên vì cứu mẫu thân của mình mà gia nhập Kỵ Sĩ Thánh Điện, kỳ tích, quỷ kế không ngừng xoay quanh hắn. Trên con đường để giải cứu nhân loại và tìm đến đỉnh cao của tu luyện hắn đã đi tìm và giải đáp rất nhiều bí ẩn của đại lục.
Các cấp kỵ sĩ:

  • Người hầu Kỵ Sĩ (Kỵ Sĩ Tùy Tùng): 10 – 100 điểm linh lực.
  • Kỵ Sĩ Chuẩn: 101 – 200 điểm linh lực.
  • Kỵ sĩ: 201 – 500 điểm linh lực.
  • Đại Kỵ sĩ: 501 – 2000 điểm linh lực.
  • Kỵ Sĩ Đại Địa: 2001 – 4000 điểm linh lực.
  • Kỵ Sĩ Huy Diệu: 4001 – 10000 điểm linh lực.
  • Kỵ Sĩ Thánh Điện  : 10001 – 30 ngàn điểm linh lực
  • Thánh Kỵ Sĩ :30001 – 100 ngàn điểm linh lực.
  • Kỵ Sĩ Thần Thánh: 100 ngàn điểm linh lực trở lên.
Phim Thần Ấn Vương Tọa Phim Thần Ấn Vương Tọa thuyết minh Phim Thần Ấn Vương Tọa lồng tiếng Phim Thần Ấn Vương Tọa vietsub Phim Thần Ấn Vương Tọa phụ đề Phim Thần Ấn Vương Tọa ổ phim Phim Thần Ấn Vương Tọa phimmoi Phim Thần Ấn Vương Tọa bilutv Phim Thần Ấn Vương Tọa hdonline Phim Thần Ấn Vương Tọa phimbathu Phim Thần Ấn Vương Tọa phim3s Tải Phim Thần Ấn Vương Tọa Phim Thần Ấn Vương Tọa mới Phim Thần Ấn Vương Tọa cập nhật Phim Thần Ấn Vương Tọa tập 1 Phim Thần Ấn Vương Tọa tập 2 Phim Thần Ấn Vương Tọa tập 3 Phim Thần Ấn Vương Tọa tập 4 Phim Thần Ấn Vương Tọa tập 5 Phim Thần Ấn Vương Tọa tập 6 Phim Thần Ấn Vương Tọa tập 7 Phim Thần Ấn Vương Tọa tập 8 Phim Thần Ấn Vương Tọa tập 9 Phim Thần Ấn Vương Tọa tập 10 Phim Thần Ấn Vương Tọa tập 11 Phim Thần Ấn Vương Tọa tập 12 Phim Thần Ấn Vương Tọa tập 13 Phim Thần Ấn Vương Tọa tập 14 Phim Thần Ấn Vương Tọa tập 15 Phim Thần Ấn Vương Tọa tập 16 Phim Thần Ấn Vương Tọa tập 17 Phim Thần Ấn Vương Tọa tập 18 Phim Thần Ấn Vương Tọa tập 19 Phim Thần Ấn Vương Tọa tập 20 Phim Thần Ấn Vương Tọa tập 21 Phim Thần Ấn Vương Tọa tập 22 Phim Thần Ấn Vương Tọa tập 23 Phim Thần Ấn Vương Tọa tập 24 Phim Thần Ấn Vương Tọa tập 25 Phim Thần Ấn Vương Tọa tập 26 Phim Thần Ấn Vương Tọa tập 27 Phim Thần Ấn Vương Tọa tập 28 Phim Thần Ấn Vương Tọa tập 29 Phim Thần Ấn Vương Tọa tập 30 Phim Thần Ấn Vương Tọa tập 31 Phim Thần Ấn Vương Tọa tập 32 Phim Thần Ấn Vương Tọa tập 33 Phim Thần Ấn Vương Tọa tập 34 Phim Thần Ấn Vương Tọa tập 35 Phim Thần Ấn Vương Tọa tập 36 Phim Thần Ấn Vương Tọa tập 37 Phim Thần Ấn Vương Tọa tập 38 Phim Thần Ấn Vương Tọa tập 39 Phim Thần Ấn Vương Tọa tập 40 Phim Thần Ấn Vương Tọa tập 41 Phim Thần Ấn Vương Tọa tập 42 Phim Thần Ấn Vương Tọa tập 43 Phim Thần Ấn Vương Tọa tập 44 Phim Thần Ấn Vương Tọa tập 45 Phim Thần Ấn Vương Tọa tập 46 Phim Thần Ấn Vương Tọa tập 47 Phim Thần Ấn Vương Tọa tập 48 Phim Thần Ấn Vương Tọa tập 49 Phim Thần Ấn Vương Tọa tập 50 Phim Thần Ấn Vương Tọa tập 51 Phim Phim thuyết minh Phim lồng tiếng Phim vietsub Phim phụ đề Phim ổ phim Phim phimmoi Phim bilutv Phim hdonline Phim phimbathu Phim phim3s Tải Phim Phim mới Phim cập nhật Phim tập 1 Phim tập 2 Phim tập 3 Phim tập 4 Phim tập 5 Phim tập 6 Phim tập 7 Phim tập 8 Phim tập 9 Phim tập 10 Phim tập 11 Phim tập 12 Phim tập 13 Phim tập 14 Phim tập 15 Phim tập 16 Phim tập 17 Phim tập 18 Phim tập 19 Phim tập 20 Phim tập 21 Phim tập 22 Phim tập 23 Phim tập 24 Phim tập 25 Phim tập 26 Phim tập 27 Phim tập 28 Phim tập 29 Phim tập 30 Phim tập 31 Phim tập 32 Phim tập 33 Phim tập 34 Phim tập 35 Phim tập 36 Phim tập 37 Phim tập 38 Phim tập 39 Phim tập 40 Phim tập 41 Phim tập 42 Phim tập 43 Phim tập 44 Phim tập 45 Phim tập 46 Phim tập 47 Phim tập 48 Phim tập 49 Phim tập 50 Phim tập 51 Phim Trung Quốc Phim hay 2022