10
  • HD
Hoàng đế Trung Nguyên mất tích nhiều tháng, Lý Mậu – Tướng lĩnh Vũ Lâm Vệ và Vi Hiền – Tham mưu nội đình nhận lệnh của Thái Hậu, bí mật tìm kiếm tung tích của Hoàng đế. Trên đường, hai người gặp được Võ thần thiếu niên Tông Thịnh hễ khóc là biết thành trẻ con, Phạm Thiên nay đã mất trí nhớ, tiểu cô nương Công Lương San có tật ở chân nhưng lương thiện. Không đánh không quen biết, mỗi người lại ôm mục đích cho riêng mình, ngọn nguồn của tất cả hỗn loạn dường như đều hường về tiên sơn thần bí trong lời đồn và bí mật trường sinh…
Server Tổng hợp: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17-End

Hoàng đế Trung Nguyên mất tích nhiều tháng, Lý Mậu – Tướng lĩnh Vũ Lâm Vệ và Vi Hiền – Tham mưu nội đình nhận lệnh của Thái Hậu, bí mật tìm kiếm tung tích của Hoàng đế. Trên đường, hai người gặp được Võ thần thiếu niên Tông Thịnh hễ khóc là biết thành trẻ con, Phạm Thiên nay đã mất trí nhớ, tiểu cô nương Công Lương San có tật ở chân nhưng lương thiện. Không đánh không quen biết, mỗi người lại ôm mục đích cho riêng mình, ngọn nguồn của tất cả hỗn loạn dường như đều hường về tiên sơn thần bí trong lời đồn và bí mật trường sinh…

Phim Sơn Hải Tuyệt Luân Phim Sơn Hải Tuyệt Luân thuyết minh Phim Sơn Hải Tuyệt Luân lồng tiếng Phim Sơn Hải Tuyệt Luân vietsub Phim Sơn Hải Tuyệt Luân phụ đề Phim Sơn Hải Tuyệt Luân ổ phim Phim Sơn Hải Tuyệt Luân phimmoi Phim Sơn Hải Tuyệt Luân bilutv Phim Sơn Hải Tuyệt Luân hdonline Phim Sơn Hải Tuyệt Luân phimbathu Phim Sơn Hải Tuyệt Luân phim3s Tải Phim Sơn Hải Tuyệt Luân Phim Sơn Hải Tuyệt Luân mới Phim Sơn Hải Tuyệt Luân cập nhật Phim Sơn Hải Tuyệt Luân tập 1 Phim Sơn Hải Tuyệt Luân tập 2 Phim Sơn Hải Tuyệt Luân tập 3 Phim Sơn Hải Tuyệt Luân tập 4 Phim Sơn Hải Tuyệt Luân tập 5 Phim Sơn Hải Tuyệt Luân tập 6 Phim Sơn Hải Tuyệt Luân tập 7 Phim Sơn Hải Tuyệt Luân tập 8 Phim Sơn Hải Tuyệt Luân tập 9 Phim Sơn Hải Tuyệt Luân tập 10 Phim Sơn Hải Tuyệt Luân tập 11 Phim Sơn Hải Tuyệt Luân tập 12 Phim Sơn Hải Tuyệt Luân tập 13 Phim Sơn Hải Tuyệt Luân tập 14 Phim Sơn Hải Tuyệt Luân tập 15 Phim Sơn Hải Tuyệt Luân tập 16 Phim Sơn Hải Tuyệt Luân tập 17-End Phim Fairy Mountain Phim Fairy Mountain thuyết minh Phim Fairy Mountain lồng tiếng Phim Fairy Mountain vietsub Phim Fairy Mountain phụ đề Phim Fairy Mountain ổ phim Phim Fairy Mountain phimmoi Phim Fairy Mountain bilutv Phim Fairy Mountain hdonline Phim Fairy Mountain phimbathu Phim Fairy Mountain phim3s Tải Phim Fairy Mountain Phim Fairy Mountain mới Phim Fairy Mountain cập nhật Phim Fairy Mountain tập 1 Phim Fairy Mountain tập 2 Phim Fairy Mountain tập 3 Phim Fairy Mountain tập 4 Phim Fairy Mountain tập 5 Phim Fairy Mountain tập 6 Phim Fairy Mountain tập 7 Phim Fairy Mountain tập 8 Phim Fairy Mountain tập 9 Phim Fairy Mountain tập 10 Phim Fairy Mountain tập 11 Phim Fairy Mountain tập 12 Phim Fairy Mountain tập 13 Phim Fairy Mountain tập 14 Phim Fairy Mountain tập 15 Phim Fairy Mountain tập 16 Phim Fairy Mountain tập 17-End Phim Trung Quốc Phim hay 2022